وزیر جئون جئون-چول در جلسه عمومی شرکت کرد تا به کرونا 19 پاسخ دهد


[ad_1]

یون یون چول ، وزیر ادار عمومی و امنیت ، در پاسخ به تاج 19 ، که در بعدازظهر سی و یکم در مجموعه دولت سئول در یونگنو گو ، سئول برگزار شد ، در یک جلسه عمومی عظیم شرکت کرد.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *