وزیر لی ایم سیک ، چو می می
وزیر دادگستری چو می می پس از مراسم استعفا در مجتمع دولت گوآشون بعد از ظهر 27 ، با مقامات گفتگو کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *