وزیر پیشگیری دادگستری پارک بیوم گی ، رئیس دادگستری
کیم میونگ سو رئیس دادگاه عالی و پارک بیوم گای وزیر دادگستری بعد از ظهر دوم به دادگاه عالی در سوچو گو ، سئول مشت زدند. (گروه تطبیق عکس)

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *