چوی ته وین و چوی جونگ وو یک سال بعد با “داوطلب شدن در یک جعبه ناهار” دوباره به هم پیوستند


[ad_1]

رئیس POSCO جئونگ وو چوی و SK Tae-win چوی رئیس جمهور یک سال بعد ملاقات کردند و داوطلب شدند. طبق این صنعت در تاریخ سی و یکم ، رئیس جمهور Jeongwoo Choi و رئیس جمهور Taewon Choi “Hope Sharing Lunchbox” را با هم در رستورانی واقع در Songdo-dong ، Pohang-si ، Gyeongsangbuk-do در تاریخ 29 ساخته و جعبه ناهار را مستقیماً از افراد مسنی که تنها زندگی می کنند.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *