کادر پزشکی در حال جمع آوری نمونه ها هستند


[ad_1]

در تاریخ سی و یکم ، هنگامی که تعداد بیماران تاج 19 تأیید شده طی پنج روز به 300 نفر کاهش یافت ، کادر پزشکی نمونه ها را در یک مرکز آزمایش غربالگری موقت در ایستگاه سئول جمع آوری کردند.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *