یونام مرکز تحقیقات منابع جنگل ، رضایت سرویس جنگل خدمات جنگل
در نتیجه نظرسنجی در مورد رضایت از استفاده از پروژه هایی مانند تصفیه جنگل ، تفسیر جنگل و آموزش جنگل در دوران کودکی ، که توسط موسسه تحقیقات جنگل یئونام در سال گذشته انجام شد ، متوسط ​​میزان رضایتمندی به 96.6٪ رسید.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *