[ad_1]

در نتیجه نظرسنجی در مورد رضایت از استفاده از پروژه هایی مانند تصفیه جنگل ، تفسیر جنگل و آموزش جنگل در دوران کودکی ، که توسط موسسه تحقیقات جنگل یئونام در سال گذشته انجام شد ، متوسط ​​میزان رضایتمندی به 96.6٪ رسید.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.