یون می کانگ ، رئیس کمیته واکنش اضطراری


[ad_1]

کانگ یون می ، رئیس کمیته واکنش اضطراری حزب عدالت ، در جلسه واکنش اضطراری که در تاریخ 1 م در شورای ملی برگزار شد ، عینک می زند.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *