یو یون هی ، معاون نخست وزیر ، در پاسخ به تاج 19 در جلسه بزرگ جلسه شرکت کرد
یو یون هه ، معاون نخست وزیر در امور اجتماعی و وزیر آموزش و پرورش ، در یک جلسه عمومی بزرگ در پاسخ به تاج 19 ، که در مجتمع دولت سئول در جونگنو گو سئول برگزار شد ، بعد از ظهر سی و یکم برگزار شد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *