رئیس جمهور ون برای اولین بار با بایدن صحبت می کند ، آیا او نقشه راه جدید خلع سلاح هسته ای را پیشنهاد می کند؟

اخبار yunhap همانطور که رئیس جمهور مون جه این و جو بایدن رئیس جمهور آمریكا در گفتگوهای عادی آمریكا و RK بر “تلاش های مشترک برای خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره” تأکید

همچنین یک قرعه کشی برای فروش عمومی در نظر گرفته شده است … جوانان بی خانمان “Solgit” در برابر “بدبینی”

از آنجایی که برنامه دولت برای افزایش سهم قرعه کشی ها در عرضه مسکن در اقدامات متقابل دولت گنجانده شد ، برخی از جوانان بی خانمان که در فکر خرید به اصطلاح “کلیک جوان” بودند