240،000 نفر فقط در گیونگنام … پشتیبانی مناسب را از طریق بررسی وضعیت واقعی کارگران اصلی انجام دهید
{IMG: 1} Gyeongsangnam-do در حال راه اندازی یک نظرسنجی برای حمایت از “کارگران اصلی” است که حقوق پایین و اشتغال زایی ناپایدار دارند. آیا در تاریخ 23 اعلام کرد که “خدمات پایه کارگری” آغاز شده است. این برای تهیه یک طرح پشتیبانی برای کارگران اصلی است که به دلیل خطر ابتلا به عفونت کرونا 19 و افزایش کار هنگام کار رو در رو با مشکل روبرو هستند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *