458 نفر تایید شده جدید … 400 نفر برای سه روز متوالی


[ad_1]

تعداد پرونده های تاجگذاری جدید 19 مورد در کره 458 مورد افزایش یافته است. مرکز مشاوره دفاع مرکزی گزارش داده است که در ساعت 0 روز 30 ام. تعداد شیوع محلی روز قبل 423 نفر و شاخه های خارجی 35 نفر افزایش یافت که همگی 458 نفر افزایش یافت.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *