53٪ دبیرستانهای آموزش عمومی و 26٪ تصادفات با تصادفات خود در بین دانشگاه ملی سئول عابران عادی هستند … N 58٪
در میان کسانی که استخدام منظم دانشگاه ملی سئول را در سال تحصیلی 2021 انجام داده اند ، اکثر فارغ التحصیلان دبیرستان هستند. با این حال ، در مقایسه با سال گذشته ، سهم دانش آموزان دبیرستان های عمومی اندکی کاهش یافته است ، در حالی که سهم دانش آموزان دبیرستان های خصوصی خودمختار (حوادث شخصی) و دبیرستان های طبیعی اندکی افزایش یافته است.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *