900000 برنده درخواست تجدیدنظر از یون سو می ، 800000 برنده جو سو-جین رها شد … دادستانی “باند لاستیکی استاندارد”
نماینده چو سو جین اخیراً در دادگاه اول به جرم نقض قانون انتخابات کارمندان دولت به جریمه نقدی 800000 وون محکوم شد ، اما دادستان فرجام خواهی را رد کرد و حکم وی تأیید شد و وی همچنان در سمت خود باقی ماند. از طرف دیگر ، تأیید شد که دادستانی پرونده را به دلیل نقض قانون صندوق سیاسی توسط شهردار سونام یون سو می تجدید نظر کرده است ، که به دلیل “مجازات غیر عادلانه” در دادگاه اول 900000 جریمه شد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *