[EN:터뷰]”ایمان را باور کن” به مدت 25 سال ، وونگ این یونگ ، نیمکت آزمون ، آماده صعود
“دستیار” اوه وون سیک ، و بعد “Fly Gae Cheon-yong” جانگ یون سوک. حتی اگر چنین بوروکراسی ای باشد ، اگر یونگ وونگ آن را لمس کند ، طعم جدیدی پدیدار می شود. گویی 365 روز در بدن زندگی می کند ، بازیگری چیزی است که برای او از مرزهای “کار” یا “شغل” فراتر می رود.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *