[ad_1]

{IMG: 1} فدراسیون کارآفرینان کره مخالفت خود را با سیستم اشتراک سود Corona 19 ، که در گذرنامه های اخیر معرفی شده است ، روشن کرد. سیستم تقسیم سود کرونا 19 سیستمی است که در آن شرکت های در حال رونق با کرونا 19 بخشی از سود خود را به جامعه می رسانند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.