Na Kyung – برنده انجمن ماپو شد
{IMG: 1} دولت مردم بعنوان نامزد سئول برای شهردار نا کیونگ وون در بیستمین سمینار عادی “به سوی جهانی بهتر” که در بیست و یکم در مجمع ماپو در سئول برگزار شد صحبت کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *