Na Kyung-win از یک بازار سنتی بازدید می کند
Na Gyeong-win ، عضو سابق نیروی مردمی که برای انتخابات میان دوره ای شهردار سئول نامزد شده بود ، صبح روز 5 از Namseong Sagyet Market در Dongjak-gu ، Seoul بازدید کرد و نبرد را به یک مجموعه تحویل داد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *