NCCK · YMCA · YWCA “من از مردم عذرخواهی می کنم”


[ad_1]

[앵커]

با شیوع COVID-19 در کلیساها و تأسیسات مرتبط با سازمانهای مسیحی ، انتقادهای اجتماعی از مسیحیت در حال افزایش است.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *