درگیری ها و نبردهای شدید

اوضاع در سوریه به شدت متشنج است. اواخر 5 ژوئن ، هواپیماهای نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت ایالات متحده شورشیان مورد حمایت ترکیه را در نزدیکی شهر راس العین