[ad_1]

خبرنگار کیم دایک

در ساعت 17:00 در تاریخ 1 ، 5 مورد تایید شده تاج 19 در پوهانگ ، گیونگ سانگ بوک دو وجود داشت و تعداد موارد محلی تأیید شده به 445 مورد افزایش یافت.

442 (Buk-gu) و 443 (Nam-gu) ، 445 (Buk-gu) و 446 (Buk-gu) بیماران تایید شده توسط این آزمون تاج 19 در مقیاس کامل تأیید شدند.

فرد تأیید شده 444 (بوک-گو) با 377 نفر تأیید شده در تماس بود و قبل از رفع انزوا از خود در طول معاینه تأیید شد.

انتظار می رود که این بیماران تأیید شده در تاریخ 31 ام معاینه شوند ، در تاریخ اول تصمیم نهایی را دریافت کنند و به یک بیمارستان تعیین شده ملی منتقل شوند.

از طرف دیگر ، تعداد موارد تأیید شده منطقه ای مربوط به دستور اداری پوهانگ به 30 مورد تأیید شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.